EN | CZ | DE | PL

Zámocká oranžéria


Dobříš, Čechy

 

Na revitalizácii zámockej oranžérie, ktorá sa nachádza v centrálnej časti areálu dobříšskeho zámku, sme sa podieľali kladením dlažby a opravou oporných múrov.

 

 

❬ Lechovice | Znojemsko, Morava Referencie Zámok Dub | Prachaticko, Čechy ❭