EN | CZ | DE | PL

Tehly vyrábame

od roku 1885

 

Výroba tehál má u nás v Kadani úctyhodnú tradíciu.

Už v stredoveku sa tu pred Hrnčiarskou bránou nachádzalo tzv. Hlinisko, odkiaľ surovinu ťažili hrnčiari. Prvé správy o systematickej ťažbe kaolínu sú z roku 1780. V roku 1885 podnikateľ Friedrich Döll založil Kadaňské kaolinové závody. Po rozpade Rakúsko-Uhorska vznikol podnik Petzold-DöllWerkeKaaden (1922). Rodina Döllových prišla o svoj majetok roku 1945, kedy im bol skonfiškovaný na základe Benešových dekrétov.

 

kkzPovojnová história závodu nebola jednoduchá, čo bolo pre obdobie "budovania socializmu" typické. Najskôr bola Kadaňská továreň v roku 1946 začlenená do Severočeských kaolínových a hlinených závodov Podbořany, neskôr sa však stala súčasťou národného podniku Rakovnické keramické závody. Ďalšou transformáciou (1950) vznikli samostatné Kadaňské keramické závody (KKZ).

 

Od roku 1961 patril kadaňský podnik pod Podbořanské keramické závody, nato došlo k jeho pripojeniu k Severočeským keramickým závodom Most (názov Keramost). Roku 1994 bol podnik transformovaný na akciovú spoločnosť Keramost. V roku 2005 získala tehelňu spoločnosť Reframo, ktorá sa stala súčasťou spoločnosti Brispol.

 

V roku 2022 sme sa rozhodli, že budeme používať názov Cihelna Kadaň. Pretože veci majú byť jednoduché. Naša tehelňa je v Kadani, páči sa nám tu a na svoj kadaňský pôvod sme patrične hrdí.

 

Tehly a dlažbu vyrábame poctivo a tradičným spôsobom, ktorý nemožno uponáhľať. Vďaka tomu vieme, že vydržia veľa rokov. Pokiaľ chcete vybudovať niečo, čo bude dobre slúžiť niekoľkým generáciám, ste na správnej adrese.

 

 

DG